Een paar weken geleden werd mij gevraagd een Pecha Kucha te houden als onderdeel van een introductie voor de inaugurele rede van en een kersverse hoogleraar aan de Docentenacademie van de Radboud Universiteit. Over de uitspraak zijn de meningen verdeeld; Petja Kutja of Petjatska. Deze vond afgelopen vrijdag plaats en kon naast de 100 genodigden via een livestream gevolgd worden door eenieder die wilde. Ik begreep van aanwezigen en online kijkers dat het goed ging. Ik was zelf ook tevreden.

Eén vraag op Twitter gaf me genoeg input om te weten wat me te wachten stond.

Nog voordat ik de uitnodiging (lees: uitdaging) aanging heb ik op Twitter het verzoek geplaatst of mensen konden vertellen wat het was en of ze een goed voorbeeld hadden. Naast linkjes naar video’s kreeg ik uitleg over het ontstaan en de mogelijke valkuilen. Nog geen 24 uur later had ik contact met een collega op Mheenpark die wat tips en een voorbeeld voor me had en had ik een mailtje ontvangen van een collega uit het land die nog niet zo lang geleden zelf een Pecha Kucha had gehouden. Eén vraag op (het door leerlingen al doodverklaarde) Twitter gaf me genoeg input om te weten wat me te wachten stond.

In mijn Pecha Kucha vertel ik hoe internet (of beter een device in de klas) bijdraagt aan een effectievere uitvoering van de drie basis aspecten van onderwijs; instructie, vraag-antwoord en toetsing. Daarnaast vertel ik ook dat internet een mooi kanaal is om ervaringen met collega’s uit te wisselen. De tips en voorbeelden die ik via Twitter ontving zijn daar een mooi voorbeeld van.Niet zo lang geleden hadden we een interessante studiemiddag op school. Het idee was om iets verder te komen in de visievorming rond ons onderwijsaanbod. Vanuit directie werd ervaren dat we wel wat meer kennis over theorieën en begrippen konden gebruiken om beter onder woorden te brengen wat we als docentenkorps beschouwen als goed onderwijs. Thema’s waren: open en kritisch, betekenisvol onderwijs, maximale prestaties leerlingen, een leven lang leren en een veilige leeromgeving. In teams pakten we één van de thema’s aan en gingen we op zoek naar goede bronnen die aansluiten bij onze kijk op de zaak.

De gevonden resultaten (websites, afbeeldingen, video’s, pdf’s en infographics) werden gedeeld via Pinterest. Het idee hierachter was om een laagdrempelig, eenvoudig platform te gebruiken waarop we onze visie etaleren en uitwisselen. Met als doel om onze eigen kijk op zaken te verbreden en een mogelijke grotere mate van deskundigheid te creëeren. Zodat we wat meer beslagen ten ijs gaan in de keuzes die we maken als docent.

Voor de één een zoektocht naar zichzelf, voor de ander zoeken naar de juiste woorden.

Voor veel docenten was het de eerste keer op het sociale medium. Ondanks dat het niet echt wilde vlotten werd voor mij weer duidelijk hoe effectief internet is in het vinden en delen van geschikte kennis. Pinterest.com/walterbosch kent nu 5 borden gevuld met wat mijn collega’s en ik interessante materie vinden. Het zoeken, delen, lezen en bespreken van elkaars resultaten heb ik als erg waardevol ervaren. Voor de één een zoektocht naar zichzelf, voor de ander zoeken naar de juiste woorden. Ik hoop dat de middag het begin is van een lange speurtocht naar wat ons drijft.