Blogs

Home/Blogs

Cijfers met een hoofdletter C

6 mei 2014|Categorieën: pedagogiek|

De afgelopen weken hebben we vergaderd over de resultaten van leerlingen. Zo’n vergadering wordt geleid door de mentor, ondersteund door een teamleider en aanwezig zijn alle docenten die lesgeven aan de klas. Van Nederlands tot muziek en van informatica tot biologie is aanwezig. Alleen in een uiterst noodgeval mag je [...]

Nieuwe Media

21 februari 2014|Categorieën: #NieuweMedia|

Samen met mijn gewaardeerde collega Jan Gijselhart geven wij sinds de start van dit schooljaar Nieuwe Media aan de brugklas als onderdeel van de plusvakken. Voor ons staat het vak voor leren omgaan met sociale media, internet en computers. Het definiëren en inhoud geven aan het vak gebeurt ‘on the [...]

1 FTE

21 februari 2014|Categorieën: werkdruk|

Ik worstel met een monster dat ik zelf voed. Het monster heet innovatief onderwijs. Van toetsen aanpassen aan het ERK en het programma OBIT, tot het zoeken naar leuke en effectieve werkvormen in de les. Van het opzetten van een gedigitaliseerd lesaanbod om te differentiëren tot het uitproberen van websites [...]

Diary Project

21 februari 2014|Categorieën: didactiek|

Terwijl deze week begon me de lancering van MeesterGijs.nl  en de daarbijbehorende aandacht, was vorige week een reflecterende week waarin ik mezelf toch even weer op mijn plek zette. Beleidsmedewerker Frank van Lier bezocht afgelopen week drie van mijn 3Havo-lessen. Als onderdeel van zijn studie kwam hij kijken om waar [...]

Waar zijn we mee bezig?

21 februari 2014|Categorieën: werkdruk|

Ik was het bijna vergeten. Een lange zomer en een paar weken heeft het geluk mogen duren. En dan in één keer ligt het voor je. Je wilt niet, maar je weet dat je moet. Leerlingen verlangen dat ik het aanpakt. Ik heb het monster zelf gecreëerd, dan mag ik [...]

Go to Top